Nie ma co skromnie stać w kącie. Trzeba chwalić się zacnymi klientami. W tym roku kolejny raz współpracowałam z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim przy publikacji podsumowującej zrealizowany projekt edukacyjny. Do przetłumaczenia była broszura dotycząca projektu „Szeksploracje kultury”. Czasu, jak zwykle, mało. Tekstu, jak zwykle, dużo. Miałam zaledwie weekend z niewielkimi przyległościami, by „ogarnąć Szekspira”. Cóż, warsztaty kaligrafii…